Practici ale auditului de siguranță rutieră

    In cadrul cursului vor fi abordate urmatoarele tematici:

  • Obiective ale auditului de siguranță rutieră 100%
  • Evaluarea riscurilor potențiale și identificarea problemelor100%
  • Practici pentru întocmirea raportului de audit 100%