Elemente geometrice ale traseelor rutiere

    In cadrul cursului vor fi abordate urmatoarele tematici:

  • Elementele geometrice100%
  • Influența elementelor geometrice asupra siguranței rutiere100%
  • Practici pentru întocmirea raportului de audit 100%