„DRUMURI MAI SIGURE PENTRU ROMÂNIA”

O conferință absolut necesară pentru siguranța rutieră pe drumurile naționale


București, 7 octombrie 2016 — Hotel Intercontinental

Societatea Română a Auditorilor de Siguranță Rutieră (So.R.A.S.R.) a organizat în data de 7 octombrie 2016, la Hotel Intercontinental din București, conferința "DRUMURI MAI SIGURE PENTRU ROMÂNIA", cu scopul de a impulsiona factorii implicați direct să găsească acele metode și măsuri necesare astfel încât definiția siguranței rutiere să fie respectată și aplicată rapid și eficient.

La eveniment au participat și au luat cuvântul specialiști în domeniul siguranței rutiere, ingineri în transporturi rutiere și construcții de drumuri, persoane de decizie din structuri administrative naționale și reprezentanți ai Poliției Rutiere, inclusiv o serie de experți de peste hotare, invitați pentru a stabili și menține o linie de dialog privind strategiile recomandate pentru siguranță și protecție rutieră.

Contextul conferinței


Orientările europene pentru politica de siguranță rutieră până în 2020 au ca scop furnizarea unui cadru general de reglementare și a unor obiective motivante care să ajute la elaborarea strategiilor naționale sau locale. Conform principiului subsidiarității, măsurile de sporire a siguranței rutiere trebuie implementate la nivelul cel mai adecvat și prin cele mai adecvate mijloace. Organizația Națiunilor Unite, prin rezoluția adoptată în data de 2 martie 2010, recunoaște gravitatea problemei și declară deceniul 2011-2020, “Deceniul acțiunii în siguranța circulației rutiere” care prevede reducerea numărului de accidente cu victime (răniți grav sau decedați) cu 50% până în 2020.


România, din anul 2001 când s-au înregistrat 2450 de decese din accidente rutiere a avut un trend variabil, chiar ascendent, culminând cu anul 2008 când s-au înregistrat 3061 de decese. Odată cu implementarea treptată a politicilor europene în domeniul siguranței rutiere, luând ca bază anul 2010 (2377 decese) trendul a fost descrescător, înregistrând în anul 2014 doar 1818 decedați din accidente rutiere. Din păcate, anul 2015 a dus la o nouă creștere, și tendința negativă pare a se menține și în anul 2016, fiind astfel necesară o abordare directă și abruptă din partea tuturor factorilor implicați pentru a adresa și soluționa această problemă.