DESPRE SoRASR

Despre noi


Societatea Română a Auditorilor de Siguranță Rutieră dezvoltă și susține liniile strategice și politicile coerente și unitare din sfera siguranței rutiere prin intermediul auditorilor specializați în identificarea și soluționarea problemelor din sectorul de transport rutier. Problemele identificate de SoRASR urmează a fi puse în aplicare de către instituţiile cu atribuţii în domeniu, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale împreună cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale.

MISIUNEA Asociaţiei So.R.A.S.R. cuprinde:


Să promoveze interesul general asupra Auditului de Siguranţă Rutieră în vederea creşterii gradului siguranţei infrastructurii rutiere din România, pentru reducerea numărului şi gravităţii accidentelor de circulaţie, precum şi pentru a extinde necesitatea şi influenţa sa în domeniul rutier..


Să funcţioneze ca un pol concentrator pentru Auditorii de Siguranţă Rutieră şi pentru Inspectorii de Siguranţă Rutieră din România.


Să asigure o reţea de experţi care să promoveze şi să acorde instruire şi consultanţă în domeniul Auditului de Siguranţă Rutieră la cel mai înalt nivel profesional.


Să desfăşoare cursuri de formare în profesia de auditor de siguranţă rutieră, precum şi cursuri pentru instruirea şi perfecţionarea auditorilor de siguranţă rutieră şi a inspectorilor de siguranţă rutieră.


Să promoveze activităţi specifice în scopul sprijinirii dezvoltării profesionale a membrilor Asociaţiei.


Obiective


În întreaga activitate, în realizarea scopului său, Asociaţia So.R.A.S.R. va respecta Constituţia şi legile ţării şi va urmări îndeosebi realizarea următoarelor obiective:


Să militeze pentru drepturile profesionale şi materiale necesare unei corecte desfăşurări a activităţii profesionale a auditorilor de siguranţă rutieră.


Să colaboreze cu organele guvernamentale, organisme şi organizaţii sau unităţi economice, sociale, profesionale şi obşteşti, în scopul realizării scopului declarat.


Să colaboreze şi să se afilieze la organisme naţionale şi internaţionale de profil


Să organizeze conferinţe, simpozioane şi schimburi de experienţă pe teme profesionale şi să participe la manifestări similare din ţară şi străinătate.


Să sprijine activitatea de publicare a lucrărilor întocmite de auditori privind experienţa în activitatea de audit de siguranţă rutieră; să iniţieze şi să sprijine perfecţionarea auditorilor, organizarea unor forme proprii de specializare profesională, stagii, burse sau alte forme de specializare – în ţară şi străinătate.


Să organizeze cursuri de perfecţionare pentru cunoaşterea reglementărilor tehnice româneşti şi internaţionale specifice activităţii de siguranţă rutieră.


Să faciliteze informarea la zi privind lucrările elaborate în ţară sau în străinătate.

Să sprijine activitatea de publicare a lucrărilor întocmite de auditori privind experienţa în activitatea de audit de siguranţă rutieră; să iniţieze şi să sprijine perfecţionarea auditorilor, organizarea unor forme proprii de specializare profesională, stagii, burse sau alte forme de specializare – în ţară şi străinătate.

Să organizeze cursuri de perfecţionare pentru cunoaşterea reglementărilor tehnice româneşti şi internaţionale specifice activităţii de siguranţă rutieră.


Să faciliteze informarea la zi privind lucrările elaborate în ţară sau în străinătate.