CURSURI DE FORMARE ȘI INSTRUIRE

Conceptul de pregătire profesională continuă


În condiţiile dezvoltării economice, politice, sociale a societaţii, învăţământul, suportul formării de specialişti, dar şi de mentalităţi, işi modifică activitățile printr-o permanentă adaptare la cerinţele şi solicitările economiei de piată şi a realităţilor sociale.

Este cunoscut că pe plan internaţional, în ţările dezvoltate, una din problemele legate direct de creşterea economică este pregătirea specialiştilor, care trebuie să se realizeze pe toată perioada vieţii active.

Sistem de Pregătire Profesională Continuă

Din condiţiile arătate mai sus, se desprinde ideea realizării pentru domeniul siguranței rutiere, a unui Sistem de Pregătire Profesională Continuă, care să creeze cadrul în care se pot soluţiona în cea mai mare parte solicitările industriei legate de pregatirea profesionala a personalului care desfasoara activitati legate de siguranta rutiera.

light-bulb
books-test
diploma
mortarboard

Pregătirea Profesională Continuă include:


îmbunătaţirea competentelor existente,


întreținerea competenţelor existente,


dezvoltarea de noi competențe.


Pregătire Profesionala Continuă este un proces care trebuie dezvoltat în sistem de parteneriat între unităţile interesate. În acest proces Societatea Română de Siguranță Rutieră poate contribui cu expertiza profesională și competențele specifice ale membrilor săi pentru a deveni un partener viabil în acțiunea de pregătire profesională continuă.

  1. Concepte de siguranță rutieră

  In cadrul cursului vor fi abordate urmatoarele tematici:

 • Analiza accidentelor de circulație100%
 • Influența elementelor traseului asupra siguranței rutiere100%
 • Politici cu privire la siguranța rutieră 100%
 • Mai mult

  2. Practici ale auditului de siguranță rutieră

  In cadrul cursului vor fi abordate urmatoarele tematici:

 • Obiective ale auditului de siguranță rutieră 100%
 • Evaluarea riscurilor potențiale și identificarea problemelor100%
 • Practici pentru întocmirea raportului de audit 100%
 • Mai mult

  3. Elemente geometrice ale traseelor rutiere

  In cadrul cursului vor fi abordate urmatoarele tematici:

 • Elementele geometrice100%
 • Influența elementelor geometrice asupra siguranței rutiere100%
 • Practici pentru întocmirea raportului de audit 100%
 • Mai mult

  4. Elemente de ingineria traficului rutier

  In cadrul cursului vor fi abordate urmatoarele tematici:

 • Studii de circulație pentru drumuri100%
 • Studii de circulație pentru intersecții100%
 • Calculul capacității de circulație100%
 • Mai mult