Auditori si inspectori

Dr.ing. Cristian CĂLIN

EXPERIENTA PROFESIONALA

 • Inspector de trafic din partea IGPR – Cresterea sigurantei rutiere in sate liniare si puncte negre la nivel national
 • Managementul proiectului (inclusiv Inspector de trafic) PHARE – Sistem de monitorizare a traficului rutier pe DN1
 • Inspector de trafic – Identificarea, analiza si aplicarea masurilor privind reducerea riscului de accident in punctele negre de pe drumurile nationale
 • Participare la numeroasre proiecte in cadrul IGPR – analize, verificari, proiecte de infrastructura pe reteaua de autostrazi si drumuri nationale, precum si reteaua rutiera Bucuresti.

PREGATIREA PROFESIONALA

 • Conducere - Administrare
 • Inginer Constructii
 • Manager de Proiect
 • Inspector trafic

LIMBI STRAINE

 • Engleza
 • Franceza


Conf.dr.ing. Valentin ANTON

EXPERIENTA PROFESIONALA

 • Membru al Asociatiei Profesionale de Drumuri si Poduri (A.P.D.P.)
 • Prim-Vicepresedinte al Asociatiei Profesionale de Drumuri si Poduri din anul 2009
 • Membru fondator al “Asociatiei Nationale pentru Continua Dezvoltare a Transporturilor Urbane si Suburbane “ CODATU – Romania. – 2003
 • Presedintele Comitetului Tehnic PIARC (Asociatia Mondiala a Drumurilor) – Romania - CT B3 – din anul 2008
 • Membru al Fundatiei de Intercomunicatii "ORIAMPLA", Caracas – Venezuela din anul 1995

PREGATIREA PROFESIONALA

 • Activitate didactica si de cercetare
 • Coordonare executie lucrari
 • Comunicare

LIMBI STRAINE

 • Engleza
 • Franceza

CONTACT

+4 0723 16 58 58

vali@cfdp.utcb.ro


Ing. Robert-Cristian MORARU

EXPERIENTA PROFESIONALA

 • Elaborarea lucarii intitulata “Siguranta Circulatiei in proiectarea de Drumuri”, lucrare prezentata in cadrul Conferintei Nationale de Drumuri si Poduri – Bucuresti 20-22 septembrie 2006.
 • Elaborarea lucrarii “Trafic Inteligent studiu de caz – Sistemul de Management al Traficului din Municipiul Bucuresti”, lucrare prezentata in cadrul celui de al XIII-lea Congres de Drumuri si Poduri, Brasov – septembrie 2010.
 • Elaborarea lucrarii “Studiu de caz – Paralelism Synchro 7 – Vissim 5.30 modelarea circulatiei rutiere in zona Razoare din Municipiul Bucuresti”, lucrare prezentata in cadrul Simpozionul Aniversar 130 de ani de invatamant tehnic romanesc in domeniul infrastructurii transporturilor 27-28 Octombrie 2011, organizat in cadrul facultatii de Cai, Ferate, Drumuri si Poduri din Bucuresti.

PREGATIREA PROFESIONALA

 • Conducere - Administrare
 • Management de Proiect
 • Inginer Proiectant

LIMBI STRAINE

 • Engleza

CONTACT

+4 0729.890.704

office@rcmdesign.ro


COSTESCU GABRIELA


PREGATIREA PROFESIONALA

 • Expert pentru probleme de legistlatie, normarive si politici de siguranta rutiera in echipa COWI – Belgia pentru proiect :PLANUL GENERAL DE ACŢIUNI PENTRU MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A SIGURANŢEI RUTIERE Beneficiar: Banca Europeana de Investiti – (JASPERS Romania)
 • Evaluare de impact asupra siguranţei rutiere şi audit de siguranţa rutieră aferent obiectivului „PASAJ SUPRATERAN PE DJ 602 - CENTURA BUCUREŞTI-DOMNEŞTI"(beneficiar CNADNR)
 • Raport de audit de siguranta circulatiei pentru “Revizuirea / actualizarea studiului de fezabilitate pentru varianta de ocolire a municipiului Brasov,tronson II – DN11 – DN13 (beneficiar Search Corporation)
 • Raport de audit de siguranta circulatiei pentru “Revizuirea / actualizarea studiului de fezabilitate pentru varianta de ocolire a municipiului Brasov,tronson II – DN11 – DN13 (beneficiar Search Corporation)
 • Raport de evaluare oferte tehnice pentru procedura de atribuire a contractului “Proiectare , executie si administrare a semnalizarii rutiere orizontale si verticale” ( Beneficiar: Administratia Strazilor Bucuresti)
 • Normativ pentru amenajarea intersectiilor la acelasi nivel a drumurilor publice din afara localitatilor urbane
 • Implementarea măsurilor de siguranţa circulaţiei în România pe DN1- proiect PHARE
 • Asistenta tehnica pentru implementarea Sistemului de audit pentru Siguranta Rutiera – proiect PHARE

EXPERIENTA PROFESIONALA

 • Inginerie
 • Proiectare
 • Auditor de Siguranta Circulatiei

LIMBI STRAINE

 • Engleza
 • Franceza

CONTACT

+4 0745088314

costescugabriela@yahoo.com


Ing. Dragos-Andrei COJOCARU

EXPERIENTA PROFESIONALA

 • Peste 10 ani de experienţă profesională în lucrări de construcţie, servicii de proiectare şi asistenţă tehnică pentru autostrăzi, drumuri naţionale, străzi şi construcţii civile;
 • Experienţă în pregătirea studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice la nivel de detalii de execuţie, documentelor de atribuire, caiete de sarcini, liste de cantităţi.
 • Peste 6 ani de experienţă în proiectarea reglementării circulaţiei prin indicatoare şi marcaje rutiere în cadrul unor proiecte de infrastructură rutieră pentru construirea/reabilitarea de drumuri naţionale şi autostrăzi.

PREGATIREA PROFESIONALA

 • Inginer Proiectant
 • Management de Proiect
 • Investigarea si preventia accidentelor

LIMBI STRAINE

 • Engleza

CONTACT

+4 0766.654.352

dragosandreicojocaru@gmail.com